AFA Forskning

Anskan


En anskan i de ppna utlysningarna bestr av projektbeskrivning, ekonomisk redovisning och CV fr projektledaren och ev medskande. Anvnd grna mallarna fr anskan som finns att tillg under rubriken "Mallar".


Fr anskan till FoU-program och post doc kan andra frutsttningar glla, v g se utlysningstexten till dessa.Skapa en anskan 

Vlj "Skapa skiss/anskan" ifrn vnstermenyn. Klicka p "Registrera anskan fr att pbrja registreringen av din anskan.


Fyll i alla uppgifter under de sex flikarna, beskrivna nedan. Alla uppgifter markerade med * r obligatoriska.

 

Du flyttar dig mellan flikarna genom att klicka direkt p fliken eller anvnda knapparna Till nsta steg eller Till fregende steg.

 

- Fliken Grunduppgifter:

Projektledare:

Projektledarens namn hmtas automatiskt frn anvndarkontot och kan inte ndras. Projektledaren har ansvaret fr och fretrder projektet i kontakter med Afa Frskring. Anskan ska upprttas frn projektledarens konto i FoU-portalen. Endast en person kan vara projektledare.

 

Projekttitel:  

Titeln ska vara p svenska och omfatta hgst 150 tecken inklusive mellanslag.

 

Sammanfattning:

Sammanfattningen ska skrivas p svenska och innehlla rubrikerna syfte, genomfrande och frvntat resultat. Den fr omfatta max 1 500 tecken, inklusive mellanslag och ska kunna lsas fristende frn projektbeskrivningen och frsts av icke specialister. Anvnd grna nyckelord nr du skriver sammanfattningen vilket underlttar fritextskning.


Projektet pbrjas/Projektet avslutas:

Tidpunkten fr projektstart och projektslut anges med datum enligt r-mnad-dag. Observera att du ska skriva in datum fr projektets start- och slutdatum som r tnkt att finansieras av Afa Frskring. Tnk ocks p att handlggningstiden hos Afa Frskring kan pverka nr projektet kan starta. Ett beviljat projekt kan starta tidigast 1 mnad efter beslutsdatum.

 

Etikprvning:

Hr kryssar du i om etikprvning r aktuellt fr projektet. Kopia av beslut frn etikprvningsnmnd ska bifogas anskan under fliken bilagor, alt skickas in till Afa Frskring s snart prvning r genomfrd.

 

Prefektens namn och titel:

Prefektens fr- och efternamn ska anges. Med prefekt menas den person (frestndare, firmatecknare eller motsvarande) som ytterst ansvarar fr att projektet kan genomfras vid institutionen/medelsfrvaltaren.

 

- Fliken Medskande:

Lgg till medskande:

Fr att lgga till en medskande mste du fylla i dennes personnummer. En medskande kan bara lggas till om personen har ett svenskt personnummer. Har den medskande ett aktivt anvndarkonto hmtas uppgifterna automatiskt nr du lmnar personnummerfltet, i annat fall fr du fylla i fr- och efternamn, e-postadress samt organisation (husikonen). En medskande fr lsbehrighet till projektet p "Mina sidor".

 

Organisation:

Med organisation menas det lroste dr projektet har sin hemvist. Det kan vara ett svenskt universitet, hgskola, universitetssjukhus, forskningsinstitut eller motsvarande.

 

Fr att lgga till organisation klickar du p husikonen under Vlj org, nytt fnster. Fr att vlja/ska organisation klickar du p rullisten Organisation. Finns aktuell organisation i listan vljer du den. Kontrollera att uppgifterna stmmer.


Om du inte hittar medskandes organisation i rullisten mste du skriva in den i rutan Ny organisation samt fylla i vriga uppgifter.

 

Klicka p "Koppla personen till angiven organisation".

Organisationsnamnet syns d under rubriken Organisation.

 

Spara medskande:

Nr du har fyllt i alla uppgifter klickar du p ikonen "Spara" (en diskett) fr att lgga till personen. Det gr att lgga till fler medskanden. Ett e-postmeddelande skickas till medskande med inloggningsuppgifter till FoU-portalen.  

 

- Fliken Medelsfrvaltare:

Med medelsfrvaltare menas den institution eller liknande som har rtt att frvalta projektets anslag. Det r till denna adress och det angivna plus-/bankgironummer som Afa Frskring kommer att betala ut ev beviljat anslag. Afa Frskring beviljar inte anslag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet.

 

Fr att vlja medelsfrvaltare klickar du p rullisten Medelsfrvaltande organisation. Om du hittar din medelsfrvaltande organisation i listan vljer du den. Kontrollera att uppgifterna stmmer.


G sedan vidare och vlj institution om sdan finns. Om du hittar din institution i rullisten vljer du den, i annat fall anvnder du fltet "Ny institution" fr att skriva in rtt uppgifter.

 

Om du inte hittar din medelsfrvaltande organisation i rullisten mste du skriva in alla uppgifter i fltet Ny medelsfrvaltare.

 

- Fliken Skt anslag:

Hr redovisar du skt anslag per projektr. Beloppen anges i svenska kronor, utan mellanslag och tecken. Observera att beloppen ska verensstmma med slutsummorna i ekonomibilagan. I Ekonomibilagan anges beloppen i tusentals kronor och hr mste du ange beloppen i hela kronor avrundat till nrmast hela tusental.

 

Fr att kunna fylla i skt anslag mste du ha angivit projekttiden under fliken Grunduppgifter. De rtalen genereras till denna flik och du fyller i skt anslag per projektr. Nr du r klar summeras beloppen genom att du klickar p Uppdatera summa.

 

- Fliken CV:

Fr att anska om FoU-anslag mste du ha en registrerad CV p ditt anvndarkonto. Om din CV r uppdaterad under det senaste ret kopplas den automatiskt till rendet, annars flj lnken.

Medskande mste ocks ha en registrerad/uppdaterad CV. Saknas den, framgr det hr. Du kan antingen be den medskande att sjlv registrera sin CV under sitt anvndarkonto eller s kan du bifoga den till rendet under fliken "Bilagor".

 

- Fliken Bilagor:

Hr bifogar du de obligatoriska bilagorna: Projektbeskrivning, Ekonomisk redovisning samt eventuellt CV fr medskande.


Bilagorna bifogas genom att du vljer typ av bilaga, klicka sedan p knappen Browse (Blddra) fr att koppla ditt dokument. Klicka drefter p "Lgg till bilaga" s ser du att din fil blir bifogad. Du kan lgga till flera bilagor av samma typ. Om du vill lsa en bilaga klickar du p den grna symbolen "Ls bilagan". Om du vill ta bort en bilaga klickar du p den rda symbolen "Ta bort bilagan". Du kan endast bifoga bilagor i .doc-, .docx- och .pdf-format samt fr ekonomibilagan i .xls eller .xlsx.

 

1. Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen ska vara s utfrlig att experter kan bedma projektets vetenskapliga kvalitet och genomfrbarhet. Beskrivningen ska skrivas p svenska eller engelska.


OBS! Vid programutlysningar kan projektbeskrivningen innehlla andra uppgifter n nedan. Se utlysningstexten fr respektive program, vlj instruktion "Program utlysning".

 

Obligatoriska uppgifter fr projektbeskrivning (teckenstorlek 12, max 5 st

A4-sidor):

1. Projektid, syfte, bakgrund och relation till vrig FoU inom omrdet

2. Relevans

3. Genomfrande

4. Etiska vervganden

5. Frvntat resultat

6. Samarbeten

7. Nyttiggrande, spridning och kommunikationsplan

8. Litteraturreferenser 1. Projektid, syfte bakgrund och relation till vrig FoU inom omrdet

Beskriv projektid, bakgrund, syfte och ml med projektet samt vilka frgestllningar projektet ska belysa. Beskriv projektets relation till svensk och internationell FoU inom omrdet.

 

2. Relevans

Redovisa projektets relevans i frhllande till AfaA Frskrings prioriteringar och bidrag till forskning och utveckling inom omrdet.

 

3. Genomfrande

Beskriv design, metod och studiematerial samt implementering. Beskrivningen ska vara s utfrlig, att kvalit och genomfrande kan bedmas av sakkunniga.

 

4. Etiska vervganden

Redogr fr de etiska frgor som aktualiseras i projektet och hur de ska hanteras. Kopia av beslut frn etikprvningsnmnden ska bifogas anskan alt skickas in till Afa Frskring s snart prvning r genomfrd.


5. Frvntat resultat

Beskriv projektets frvntade effekter och praktiska betydelse fr Afa Frskrings mlgrupper. Observera att mlgrupp ska specificeras. Om projektet kommer att resultera i verktyg, metoder eller annat som behver frvaltas efter projekttidens slut, ska en frvaltningsplan redovisas.


6. Samarbeten

Ange aktrer bde i Sverige och utomlands med vilka samverkan planeras eller redan r etablerad. Ange deras roll och bidrag till projektet. Tydliggr tvrvetenskapliga samarbeten i projektet.                 


Ange om projektet har samband med ngot annat projekt och hur de frhller sig till varandra. Om projektet finns hos Afa Frskring, ange projektets namn och diarienummer.

 

7. Nyttiggrande, spridning och kommunikationsplan

Redovisa de planer som finns fr att sprida information och frvntade resultat frn projektet. Hr beskrivs den planerade vetenskapliga publiceringen och vilka insatser som planeras fr att resultaten ska komma till praktisk anvndning.

 

8. Litteraturreferenser

Redovisa de viktigaste litteraturreferenserna.

 

2. Ekonomisk redovisning

Mallen Ekonomisk redovisning ska anvndas, den finns att hmta under Mallar. Det finns 2 st mallar att vlja mellan, en fr 3-riga projekt (eller kortare) och en fr 4- och 5-riga projekt. Mallen fr 3-riga projekt r standard. Mallen fr 5-riga projekt anvnds endast i vissa FoU-program dr det av utlysningen framgr att projekten ska vara  lngre n 3 r.


I den ekonomiska redovisningen specificeras skt anslag, lnekostnader, vriga kostnader, eventuell annan finansiering och vriga ekonomiska upplysningar.

OBS! Beloppen anges i tusentals kronor (Tkr) till skillnad frn fliken Skt anslag dr beloppet anges i hela kronor. Dessa belopp ska verensstmma.

 

Den ekonomiska redovisningen bestr av ett antal flikar, det r de frsta 5 flikarna som ska fyllas i fr anskan. Beloppen till de gula flten rknas fram automatiskt nr du fyllt i de vita flten i flikarna.

 

Sammanstllning

Fyll i projekttiteln och projektledarens namn. Projekttiteln ska verensstmma med den som angetts i Grunduppgifter. Beloppen i sammanstllningen hmtas automatiskt frn de vriga flikarna, nr du fyllt i mallen.

 

Ln

De personer som ska avlnas med anslag frn Afa Frskring ska anges i denna flik. Har du personer i ditt projekt som inte fr ln frn Afa Frskring anger du dem i fliken som heter vrigt under Lnekostnader. Endast de vita flten ska fyllas i. I % av heltid anges hur mycket personen kommer att arbeta i projektet fr resp. projektr. LKP (Lnekostnadspslag) anges i % och kan hgst vara 54 %.

Frvaltningsavgiften (indirekta kostnader) anges hgst upp i fliken med en % -siffra. Frvaltningskostnader fr vara hgst 35% av den totala lnekostnaden inkl LKP.


Indirekta kostnader r kostnader som inte r projektspecifika och ingr i frvaltningsavgiften,

t ex

- lokaler

- kontors- och frbrukningsmaterial

- IT, mjuk- och hrdvara

- administrativt std, telefon, post och porton

 

Beloppen rknas ut automatiskt. Fyll endast i fr de projektr som du sker frn Afa Frskring.

 

Kostn

I denna flik anger du projektspecifika kostnader som t ex material och utrustning, rese- och vriga kostnader. Observera att kostnaderna ska specificeras under "vrigt".

 

Andra anslag

Projektkostnader som sks eller har skts frn andra anslagsgivare redovisas i denna flik.

 

I den vre rutan anger du kostnader som sks frn andra anslagsgivare som hr till projektet och som inte r samma kostnader som du sker frn Afa Frskring.

 

I den nedre rutan anger du kostnader som du sker hos andra anslagsgivare som r samma kostnader som sks hos Afa Frskring.

 

vrigt

I denna flik lmnar du information och beskriver i text vad kostnaderna avser som du tagit med i flikarna fr Ln och Kostn. Det finns ocks mjlighet att lmna vrig relevant ekonomisk information. Du anger ocks under lnekostnader om du har personer i projektet som du inte sker lnebidrag fr.


Flikarna fr del- och slutrapport anvnds nr du ftt beviljat anslag frn Afa Frskring och det blir dags fr rapportering.

 

3. CV

Hr kan du bifoga CV fr medskande som inte har ngon registrerad sedan tidigare. Du mste ange personens namn innan du sparar den bifogade bilagan.

  

4. vrigt

Om du har vriga bilagor, t.ex. Etikprvningsprotokoll ska du bifoga dem hr. Ange i beskrivningen vad det r fr typ av bilaga.


Spara/skicka in anskan

Fr att spara uppgifterna i flikarna och fortstta fylla i vid annat tillflle krvs det att du minst har skrivit en projekttitel och att du klickar p Spara-knappen. Du hittar sedan din anskan under Mina sidor, Mina renden och Under arbete.

 

Nr du r klar med anskan klickar du p Skicka in anskan lngst ner p sidan. Du fr en bekrftelse via e-post. Du kan sedan flja din anskan under Mina sidor och Mina renden.

 

Nr du har skickat in din anskan ppnas ett fnster med en sammanstllning ver inskickade uppgifter samt bifogade bilagor. OBS! verst p denna sida finns en lnk till ett formulr som ska skrivas ut. Formulret "Anskan om anslag" ska undertecknas av projektledaren och av den prefekt eller motsvarande som du angav i anskan. Det underskrivna formulret scannas in i PDF och skickas in till fou@afaforsakring.se. Innan du mejlar till oss, kontrollera att bilagan r lsbar.

 

Ls inskickad anskan

Anskan r lsbar under Mina sidor och Mina renden.


Skapa en anskan efter en godknd skiss

Hmta upp skissen genom att g till inkorgen p startsidan eller p Mina sidor och flj lnken "Fljande skiss kan kompletteras till en anskan". Observera att du mste flja denna lnk eller ppna skissen under Under arbete, fr att anskan ska f samma diarienummer som skissen.  Du ska inte skapa en ny anskan.

 

Nr du har klickat p den godknda skissen i inkorgen kommer du till anskningsformulret dr systemet har hmtat upp uppgifterna frn skissen. Om du behver gra ndringar av till exempel projekttiden, r dessa flt ppna fr redigering. Fyll i alla flikar som beskrivits ovan och skicka in anskan nr du r klar. Nu har din anskan samma diarienummer som skissen och skissen frsvinner frn Mina renden. Du hittar din inskickade anskan under fliken Inskickade.  

 

Beviljad eller avslagen anskan

Beslut om anskan visas p "Mina sidor". Om anskan r beviljad, skickas ett beslutsbrev  med avtal samt ett godknnande som projektledaren och medelsfrvaltaren ska underteckna och returnera till Afa Frskring. Drefter kan anslag rekvireras och projektet starta hos Afa Frskring. Om anskan fr avslag, meddelas detta ven via ett e-postmeddelande.