AFA Forskning

Programutlysning

Programutlysning


Anskningsfrfarandet sker med fullstndig anskan.

Anskan omfattar grunduppgifter och tre obligatoriska bilagor: projektbeskrivning, meritfrteckning/CV och en ekonomisk redovisning. Projektbeskrivningen fr omfatta maximalt 5 A4-sidor (exkl. referenser), 12 punkters textstorlek. Sammanfattningen ska vara p svenska.


Projektbeskrivningen ska innehlla fljande rubriker:

1. Projektid, syfte, bakgrund och relevans i frhllande till programmets ml

2. Relation till svensk och internationell FoU inom omrdet

3. Metod och genomfrande

4. Etiska vervganden

5. Frvntat resultat

6. Samarbeten inklusive beskrivning av den vetenskapliga miljn

7. Nyttiggrande, spridning och kommunikationsplan

8. Viktigaste litteraturreferenser