AFA Forskning

Slutrapport

En slutrapport bestr av fyra delar, en populrvetenskaplig sammanfattning, vetenskaplig slutrapport, en intern slutrapport till Afa Frskring samt en ekonomisk redovisning fr hela projektperioden. Mallarna fr slutrapportering hittar du i FoU-portalen under Mallar, Slutrapport.

Observera att mallen fr ekonomisk redovisning  och slutrapport intern ska anvndas.


Du rapporterar via lnken Slutrapport p Mina sidor/Rapportera Ls nedanstende instruktioner innan du brjar skriva dina rapporter.


Fliken Rapportera

Under fliken Rapportera via lnken Slutrapport listas de slutrapporter som nnu inte r inskickade. Du hittar information om diarienummer, titel p projektet, rapporttyp samt datum fr rapportering. Klickar du p den aktuella raden fr rapporten kommer du till sidan fr att fylla i och skicka in din rapport.


Fliken Inskickade rapporter

Under fliken Inskickade rapporter listas dina inskickade slutrapporter. Du hittar information om diarienummer, titel p projektet, rapporttyp, inskickad datum samt datum fr beslut. Nr ett beslut r taget visas istllet beslutet. Nr du klickar p en rapport kan du se sammanstllning ver inskickade uppgifter samt bifogade filer.


Sammanfattning

Till din slutrapport ska du skriva en populrvetenskaplig sammanfattning som innehller projektets syfte, genomfrt arbete och resultat. Sammanfattningen ska vara skriven p svenska med max 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det r viktigt att sammanfattningen kan frsts av icke specialister.

Anvnd grna nyckelord nr du skriver sammanfattningen vilket underlttar fr fritextskningen.  


Innehll vetenskaplig slutrapport

1. Projektets syfte och bakgrund

2. Projektets genomfrande

3. Uppndda resultat

4. Genomfrda insatser fr att resultaten ska komma till praktisk anvndning

5. Publikationer, presentationer och annan spridning inom projektets ram


Den vetenskapliga slutrapporten kommer att publiceras p Afa Frskrings hemsida. Eftersom Afa Frskring arbetar aktivt med att sprida resultat frn forskningsprojekten, kan rapporten ven komma att anvndas i andra sammanhang utanfr Afa Frskring.


Innehll slutrapport intern

Den interna slutrapporten utgr ett komplement till den vetenskapliga rapporten och r endast avsedd fr Afa Frskring. Rapporten kommer inte att spridas eller publiceras utanfr Afa Frskring. Hr beskriver du frmst om det skett avvikelser frn projektplan och hur detta har hanterats i frhllande till projektplan och ml.


1. Har projektet gtt enligt projektplan, om inte ange avvikelser samt hur det har pverkat projektet

2. Spridning och nyttiggrande av resultat


Afa Frskring har som ambition att verka fr kad spridning och nyttiggrande frn forskningsprojekten. Beskriv planerade och mjliga framtida kommunikationsinsatser.


Ekonomisk redovisning fr slutrapport

Projekt som beviljats fr.o.m. 2016 ska anvnda den beviljade anskans ekonomiska redovisning vid slutrapportering. I fliken fr slutrapport har din budget och utfall frn delrapporteringarna hmtats frn flikarna Sammanstllning och Delrapport. Du fyller i utfallet i de vita rutorna fr det sista projektret. Det r enbart utfallet mot det utbetalda anslaget frn Afa Frskring som ska redovisas.


Projekt som blivit beviljade tidigare n 2016 ska rapportera utfallet i mallen Ekonomisk redovisning - slutrapportering projekt beviljade fre 2016. Mallen hittar du under Mallar, vlj rubriken Slutrapport i FoU-portalen. Budgeten och utfallen frn delrapporterna ska verensstmma med det du tidigare angett. Det r enbart utfallet mot det utbetalda anslaget frn Afa Frskring som ska redovisas.


Den ekonomiska redovisningen ska lmnas i sdan form att den kan jmfras mot budgeten. Om utfallet inte verensstmmer med budgeten ska orsaken anges.


Spara rapport

Du kan brja arbeta med sammanfattningen till din slutrapport och terkomma vid senare tillflle. Fr att spara texten i rutan Sammanfattning klickar du p Spara lngst ner p sidan. Du kan ocks ndra dina bifogade rapporter och bilagor. Observera att du mste klicka p "Lgg till" fr att rapporten/bilagan ska sparas. Om du vill lsa en rapport/bilaga klickar du p den grna symbolen med vit bok (Ls bilagan). Om du vill ta bort en rapport/bilaga klickar du p den rda symbolen med vitt kryss (Ta bort bilagan). S lnge dina rapporter r sparade kan inte Afa Frskring behandla dem.


Skicka in rapport

Nr du r helt klar med sammanfattningen och har bifogat vetenskaplig slutrapport, intern slutrapport, ekonomisk redovisning och eventuella bilagor klickar du p "Skicka in rapport". D visas rapporten under Rapportera, Slutrapport, fliken "Inskickade rapporter". Du fr ett e-postmeddelande till den e-postadress du har registrerat om att din rapport r inskickad. Nr rapporten har ftt ett tilldelat beslutsmte visas datumet under rubriken "Beslut" och nr ett beslut r taget visas beslutet.