AFA Forskning

Delrapport

En delrapport bestr av en populrvetenskaplig sammanfattning, delrapport och ekonomisk redovisning fr perioden. Mallar fr rapportering hittar du i FoU-portalen under Mallar, Delrapport. Observera om du inte anvnder vr mall s ska rubrikerna fljas, se avsnitt Innehll delrapport.

Mallen fr ekonomisk redovisning ska anvndas.


Du rapporterar via lnken Delrapport p Mina sidor/Rapportera Ls nedanstende instruktioner innan du brjar skriva din delrapport.


Fliken Rapportera

Under fliken Rapportera via lnken Delrapport listas de delrapporter som nnu inte r inskickade. Du hittar information om diarienummer, titel p projektet, rapporttyp samt datum fr rapportering. Klickar du p den aktuella raden fr rapporten kommer du till sidan fr att fylla i och skicka in din rapport.


Fliken Inskickade rapporter

Under fliken Inskickade rapporter listas dina inskickade delrapporter. Du hittar information om diarienummer, titel p projektet, rapporttyp, inskickad datum samt datum fr beslut. Nr ett beslut r taget visas istllet beslutet. Nr du klickar p en rapport kan du se sammanstllning ver inskickade uppgifter samt bifogade filer.


Sammanfattning

Till varje delrapport ska du skriva en populrvetenskaplig sammanfattning som innehller projektets syfte, genomfrt arbete och eventuella resultat. Sammanfattningen ska vara skriven p svenska med max 2 000 tecken inklusive mellanslag.


Innehll delrapport

Beskriv i delrapporten:

1. Projektets syfte och frvntade resultat

2. Projektets framtskridande

3. Hittills uppndda resultat

4. Publikationer, presentationer och annan spridning inom projektets ram


1. Projektets syfte och frvntade resultat

Beskriv projektets bakgrund, syfte, frgestllningar samt det frvntade resultatet.


2. Projektets framtskridande

Beskriv det genomfrda arbetet under ret samt vad som terstr fr att n projektmlen. Beskriv ven om projektet gr enligt projektplan. Om inte ange avvikelser samt hur detta kommer att hanteras i frhllande till projektplan.


3. Hittills uppndda resultat

Beskriv hittills uppndda resultat. Afa Frskring har som ambition att verka fr kad spridning frn forskningsprojekten. Finns det ngra projektresultat som redan nu kan kommuniceras av Afa Frskring? 


4. Publikationer, presentationer och annan spridning inom projektets ram

Beskriv publikationer, presentationer och annan spridning samt insatser som gjorts fr att resultaten ska komma till praktisk anvndning.


Ekonomisk redovisning fr delrapport

Projekt som har beviljats fr.o.m. 2016 ska anvnda den beviljade anskans ekonomiredovisning vid delrapportering. I fliken fr delrapport har din budget hmtats frn fliken Sammanstllning, du fyller i utfallet i de vita rutorna fr det senaste projektret. Det r enbart utfallet mot det utbetalda anslaget frn Afa Frskring som ska redovisas.


Projekt som blivit beviljade tidigare n 2016 ska rapportera utfallet i mallen Ekonomisk redovisning - delrapportering projekt beviljade fre 2016. Mallen hittar du under Mallar, vlj rubriken Delrapport i FoU-portalen. Budgeten ska verensstmma med den budget som godknts i anskan. Det r enbart utfallet mot det utbetalda anslaget frn Afa Frskring som ska redovisas.


Den ekonomiska redovisningen ska lmnas i sdan form att den kan jmfras mot budgeten. Om utfallet inte verensstmmer med budgeten ska orsaken anges.


Spara rapport

Du kan brja arbeta med sammanfattningen till din delrapport och terkomma vid senare tillflle. Fr att spara texten i rutan Sammanfattning klickar du p Spara lngst ner p sidan. Du kan ocks ndra dina bifogade rapporter och bilagor. Observera att du mste klicka p "Lgg till" fr att rapporten/bilagan ska sparas. Om du vill lsa en rapport/bilaga klickar du p den grna symbolen med vit bok (Ls bilagan). Om du vill ta bort en rapport/bilaga klickar du p den rda symbolen med vitt kryss (Ta bort bilagan). S lnge din rapport r sparad kan inte AFA Frskring behandla den.


Skicka in rapport

Nr du r helt klar med sammanfattningen och har bifogat delrapport, ekonomisk redovisning och eventuella bilagor klickar du p "Skicka in rapport". D visas rapporten under Rapportera, Delrapport, fliken "Inskickade rapporter". Du fr ett e-postmeddelande till den e-postadress du har registrerat om att din rapport r inskickad. Nr rapporten har ftt ett tilldelat beslutsmte visas datumet under rubriken "Beslut" och nr ett beslut r taget visas beslutet.